Χρηματοδότηση - Οικοδομική άδεια

Χρηματοδότηση

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της προκατασκευασμένης δόμησης και ένας από τους βασικότερους λόγους που πολλοί την προτιμούν είναι το χαμηλό κόστος της και κατ’ επέκταση ο τρόπος αποπληρωμής της. Τι εννοούμε με αυτό;

Ο αγοραστής σε συνεργασία με την εταιρία και τους μηχανικούς μας μελετούν το έργο, όπως και τα επιμέρους στοιχεία του, πχ περιοχή, τύπος εδάφους, τύπος κατοικίας. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη, ο αγοραστής ενημερώνεται προκαθορισμένα για το τελικό κόστος της κατασκευής.

Η κατασκευή των προκατασκευασμένων σπιτιών (ασχέτως με την επιλογή υλικών και σχεδίων) δανειοδοτείται από όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες υπό τη μορφή στεγαστικού δανείου. Φυσικά η αποπληρωμή μπορεί να γίνει και με δόσεις, εφόσον διεκπεραιώνονται όλες οι τυπικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δανειοδότηση είναι αυτοί που ισχύουν και για τις συμβατικές κατοικίες.

Οικοδομική άδεια

Η οικοδομική άδεια ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που απαιτείται για να εκδοθεί η άδεια οικοδομής για μια προκατασκευασμένη κατοικία είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που ισχύει για τη συμβατική. Αρμόδια για τη χορήγηση άδειας είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται το ακίνητο. Εκεί καταθέτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι εγκρίσεις, τα σχέδια της κατασκευής και οι μελέτες που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά αυτά συνοψίζονται στα εξής:

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας είναι δύο μήνες, ενώ το κόστος ποικίλλει σε κάθε περίπτωση, ανάλογα φυσικά με την επιφάνεια, τη χρήση και την περιοχή.