Στάδια κατασκευής

Στάδια κατασκευής - 1 Το προκάτ Κρήτης σας παρουσιάζει αναλυτικά τα στάδια κατασκευής μια προκατασκευασμένης κατοικίας.
  1. Κατασκευή βάσης με τσιμεντόπλακα
  2. Μεταφορά της τοιχοποιΐας και συναρμολόγηση πάνω στην τσιμεντόπλακα
  3. Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
  4. Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
  5. Τοποθέτηση δαπέδων
  6. Μόνωση και βάψιμο
Στάδια κατασκευής - 2 Στάδια κατασκευής - 3 Στάδια κατασκευής - 4 Στάδια κατασκευής - 5 Στάδια κατασκευής - 6 Στάδια κατασκευής - 7 Στάδια κατασκευής - 8 Στάδια κατασκευής - 9 Στάδια κατασκευής - 10 Στάδια κατασκευής - 11 Στάδια κατασκευής - 12 Στάδια κατασκευής - 13 Στάδια κατασκευής - 14 Στάδια κατασκευής - 15 Στάδια κατασκευής - 16 Στάδια κατασκευής - 17 Στάδια κατασκευής - 18 Στάδια κατασκευής - 19 Στάδια κατασκευής - 20