Προκατασκευασμένα σπίτια / Κατοικίες

Μεζονέτα 130 τ.μ.
Μεζονέτα 130 τ.μ.
Μεζονέτα 140 τ.μ.
Μεζονέτα 140 τ.μ.
Μεζονέτα 145 τ.μ.
Μεζονέτα 145 τ.μ.
Μεζονέτα 170 τ.μ.
Μεζονέτα 170 τ.μ.
Μεζονέτα 225 τ.μ.
Μεζονέτα 225 τ.μ.
Μονοκατοικία 80 τ.μ.
Μονοκατοικία 80 τ.μ.
Μονοκατοικία 70 τ.μ.
Μονοκατοικία 70 τ.μ.
Μονοκατοικία 70 τ.μ.
Μονοκατοικία 70 τ.μ.
Μονοκατοικία 120 τ.μ.
Μονοκατοικία 120 τ.μ.